Nicolas BOISSELIER - Dyrektor artystyczny

 

Nicolas Boisselier rozpoczął naukę muzyki w wieku siedemnastu lat. Po rozpoczęciu nauki dyrygentury oraz gry na pianinie w Konserwatorium w Poitiers, zdecydował się na kontynuowanie jego edukacji muzycznej w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Podczas studiów współpracował pod kierownictwem czołowych dyrektorów polskich.

W uznaniu jego wyników, w 2004r. Nicolas otrzymał stypendium regionu Poitou Charente, w ramach programu “Pomoc dla młodych artystów”.

Nagrodzony dyplomem w 2008r w klasie Profesora A. S. Wroblewskiego, otrzymał szczególną pochwałę od komisji egzaminacyjnej.

W granicach szczególnych zainteresowań Nicolasa Boisselier są różne kultury i style europejskich chórów. Pasjonuje się repertuarem epoki romantyzmu oraz współczesnym.

W ostatnich latach dynamicznie kierując Col Canto, współpracuje z orkiestrami a także innymi

grupami wokalnymi z Francji jak również z innych krajów. Na uwagę zasługuje współpraca ze światowej sławy Chórem Katedralnym z Salisbury

Związki Nicolasa z Polską zostały odświeżone podczas jego ponownego pobytu w Polsce, gdzie Col Canto wzięło udział w kursach mistrzowskich, aby wspomóc w rozwoju młodych dyrektorów chórów. Podczas tej wizyty grupa wzięła udział w koncercie pod kierownictwem polskiego kompozytora Miłosza Bembinowa.

Współpraca Nicolasa z Col Canto charakteryzuje w szczególny sposób jakością wokalu, zróżnicowaniem programu koncertów oraz chęcią dzielenia się informacją o utworach podczas ich wykonywania przed publicznością.